Install this theme
Elementi od Silikona

Ugrejan sirovi kaucuk se upumpava u prethodno izabrane kalupe,gde ispunjava sve delove unutrasnjeg dela. Po oblikovanju i stezanju, ovo parce kaucuka trazenog oblika je spreman  za upotrebu.

Kompresiono oblikovanje orinzi beograd se obavlja tako sto se pripremi deo sirove gume i ubaci u  ugrejan alat. Gornji deo kalupa se zatim poklapa sto prouzrokuje  formiranje sirove gume prema kalupu. Posle stezanja, kalup se otklapa i  proizvod od gume se moze upotrebljavati.

.Ima jos  jedan metod. Taj metod ukljucuje uguravanje istopljene gume u alat putem  prese koja sluzi da guma ispuni sve delove unutrasnjosti kalup. Potom se  alat zagreva da se oblikuje odgovarajuci oblik i kada se zadovoljavajuce ohladi, proizvod od gume se izvlaci.